Home Željana Tunić

Željana Tunić

Željana Tunić, doktorantkinja Univerziteta “Fridrih Šiler” u Jeni, Nemačka. Od 2016 radi kao koordinatorka Žan Mone mreže “Primenjena evropska savremena istorija”.

Od 2012. do 2015, bila je stipendistkinja Nemačke istraživačke fondacije (DFG) na interdisciplinarnim doktorskim studijama “Kulturne orijentacije i strukture društvenog uređenja u jugoistočnoj Evropi”. Tema njenog doktorskog rada je (re)konstrukcija kolektivnog sećanja na ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića.