Home Vreme (bez) utopije

Vreme (bez) utopije

Vreme (bez) utopije. Mreža mladih pisaca

 

„Vreme (bez) utopije. Mreža mladih pisaca“, projekat je koji okuplja novinare, pisce, kulturne institucije i katedre za germanistiku Univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Nemačke, Rusije i Srbije. Nastao je na inicijativu katedre za slavistiku Univerziteta u Jeni i ima za za cilj da stvori mrežu gde će se povezivati mladi pisci i studenti filologije iz regija koje su obuhvaćene intezivnim društvenim previranjima i promenama, gde postoji snažna potreba za refleksijom vremena u kojem/u kojima živimo. Ideja ovakvog foruma kao mesta dijaloga, mesta gde se susreću prošlost i (viđenja) budućnost(i) je u uskoj vezi sa vizijom našeg Foruma za religiju, medije i kulturu sećanja, koji je lokalni partner projekta za Srbiju.

Projekat je u celosti finansiran od DAAD-a (Nemačka služba za akademsku razmenu). Rukovodioci projekta su Andrea Meyer-Fraatz i Željana Tunić.

U okviru projekta biće odabrani radovi mladih autora na temu „Vreme (bez) utopije“, između 18 i 28 godina, čije će kratke priče i pesme biti prevedene na nemački, a potom objavljene u dvojezičkoj antologiji mladih pisaca zemalja koje učestvuju.

Predstavljanje knjige je planirano u Berlinu, u saradnji ambasada pomenutih država.

Tekst konkursa za autore iz Bosne i Hercegovine možete preuzeti ovde

Tekst konkursa za autore iz Hrvatske možete preuzeti ovde

Tekst konkursa za autore iz Srbije možete preuzeti ovde

Tekst konkursa za autore iz Crne Gore možete preuzeti ovde