Home Naš tim

Naš tim

Jelena Jorgačević Kisić, novinarka i religiološkinja
Predsednica

Stevan Ristić, menadžer u medijima
Član Upravnog odbora

Katarina Đokić, politikološkinja
Članica UO

Dr Rade Kisić, teolog
Član UO

Željana Tunić, filološkinja, Nemačka
Počasna članica UO