Home Dr Aleksandra Salamurović

Dr Aleksandra Salamurović

Aleksandra Salamurović je doktorirala iz interdisciplinarnog predmeta Studije o Jugoistočnoj Evropi na Univerzitetu Fridrih Šiler u Jeni, Nemačka. Trenutno vodi projekat “Koncepti nacije i Evrope na Zapadnom Balkanu. Lingvistička analiza diskursa” koji finansira Savezno ministarstvo za obrazovanje i nauku Republike Nemačke (2018-2021). U svom radu se bavi analizom javne upotrebe jezika, posebno jezikom medija i politike. Poslednja relevantna publikacija je zbornik Political discourse in Central, Eastern and Balkan Europe (John Benjamins, 2019.), u saradnji sa Martinom Berokal.