Home Kultura sećanja i književnost

Kultura sećanja i književnost

Forum za religiju, medije i kulturu sećanja je bio domaćin dela projekta „Književna obrada iskustava rata i nasilja i njeno prevođenje – Nemačka i zemlje bivše Jugoslavije u dijalogu“. Reč je o jednogodišnjem projektu koji je na inicijativu katedre za Slavistiku Univerziteta u Jeni okupio katedre za Germanistiku univerziteta iz regiona. Projekat u celosti finansira Nemačka sluzba za akademsku razmenu (DAAD).

U okviru toga, u Ustanovi kulture „Parobrod“ je 20. februara, održana diskusija pod nazivom: “Odjeci vremena u knjizevnosti, odjeci književnosti u vremenu”, u kojoj su učestvovali antropolog dr Ivan Čolović i pisac i istoričar Ivan Ivanji.

U celoj Evropi nasilje i ratovi obelezili su prošli vek a na našim prostorima i njegov završetak. Na diskusiji se govorilo o književnosti u doba ekstrema, o mogućnostima i granicama književnosti u reflektovanju i savladavanju bolnih, traumatičnih dešavanja, sme li se ili mora govoriti o njenoj društvenoj ulozi u procesu reflektovanja prošlosti, ili je insistiranje na takvim temama ujedino nasilje nad književnošću… Razgovor je
moderirala Željana Tunić.